Over ons

Krantenartikel Nieuwsblad

 

IMG_0547 (1234x1280) (771x800)

Maarten Hofland
Geboren op 30 oktober 1974 in Middelburg, Nederland. Na twee jaar Medische Biologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam was ik nog steeds niet ingeloot voor de studie geneeskunde.  Ik was nochtans nog steeds vastbesloten om arts te worden.  Ik heb mijn studie gedurende 1 jaar onderbroken en ben naar het buitenland vertrokken. Na een voorbereiding in Denemarken, ben ik begin 1996 naar Namibië gegaan voor om voor zes maanden als vrijwilliger in een bosbouwproject te werken, alwaar de fascinatie voor Afrika werd gewekt. In september 1996 ben ik eindelijk ingeloot en heb vervolgens in 2000 mijn doctoraalexamen behaald. Tijdens het derde jaar heb ik een maand stage gelopen in een groot ziekenhuis in Assiut, in het zuiden van Egypte. Aansluitend ben ik met twee jaar co-schappen begonnen. Mijn laatste keuze co-schap heb ik in Tanzania gedaan. In Dar es Salaam in het universiteitsziekenhuis heb ik drie maanden stage gelopen op de interne geneeskunde. In 2002 heb ik mijn arts-examen behaald waarna ik met de tropenopleiding ben begonnen. Tijdens de tropenopleiding heb ik Heleen ontmoet. Zij volgde eveneens de tropenopleiding in Nederland.
In 2005 heb ik de theorie cursus aan het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) in Amsterdam gevolgd. Hierna zijn we samen met ons toen 7 weken oude zoon Kasper naar Benin vertrokken om daar 2 jaar als tropenarts te werken. Daar is ook Hannah geboren. Eind 2007 zijn we teruggekeerd en begin 2008 ben ik begonnen met de opleiding gynaecologie in het UZ Brussel en perifere stages in het AZ Middelheim in Antwerpen en het EZ in Tilburg. In januari 2010 is Thomas, onze jongste zoon geboren.Uiteindelijk ben ik in april 2013 erkend als gynaecoloog.  Aansluitend zijn we begonnen aan de voorbereiding voor onze ‘tweede termijn’, dit keer in Zambia. Eind juli  zijn we vertrokken. Ik ben als gynaecoloog aan het werk in een Missie Ziekenhuis in Ibenga. Heleen werkt er als tropenarts. Onze kinderen gaan naar een missieschool in een klein dorp vlakbij Ibenga.

IMG_0548 (1138x1280)

 

Heleen Van Mieghem

Geboren op 15 augustus 1975 in Sint-Niklaas, België.

Na de middelbare school in Antwerpen, vertrokken naar Diepenbeek, Limburg om de studie van geneeskunde aan te vatten aan het Limburgs Universitair Centrum. Drie jaar later de studie verder gezet in Leuven aan de Katholieke Universiteit. Tijdens de stagejaren heb ik de kans gekregen klinische ervaring op te doen in Zuid-Afrika, in de universitaire ziekenhuizen van Kaapstad en Pretoria.

Na het afronden van geneeskunde ben ik opnieuw verhuisd naar Antwerpen om daar de cursus Tropische Geneeskunde te volgen aan het Tropisch Instituut waarna ik, als voorbereiding op mijn werk in de Derde Wereld, nog één jaar gewerkt heb op de spoedgevallendienst van een Antwerps ziekenhuis. Met Artsen zonder Grenzen ben ik daarna vertrokken naar Lumbumbashi, Congo en na vijf maanden met een ontevreden en onvoldaan gevoel terug thuis gekomen.

Er ontbrak iets aan mijn klinische ervaring, ik was nog niet in staat een aantal essentiële medische handelingen te stellen, zoals het uitvoeren van kleine chirurgische ingrepen en keizersneden, het begeleiden van bevallingen.

Omdat er in Nederland een volwaardige tropenartsopleiding bestond, heb ik zonder dralen beslist om naar het noorden te trekken en mij te wijden aan chirurgie en de Verloskunde/Gynaecologie. Als bij toeval ben ik daar Maarten tegen het lijf gelopen, die dezelfde toekomstwensen had als ik en samen hebben we dan ook besloten die dromen tot werkelijkheid te maken.